Ml Børresen, Kari Elisabeth (2001 Religion Confronting Womens Human Rights: The Case of Roman Catholicism.
Diskriminering på bakgrunn av kjønn forsvinner ikke hvis vi later som om kjønn ikke eksisterer, på samme måte som rasisme ikke forsvinner hvis vi løsriver rase fra hudfarge.
Sofres (2005 La valeurs des Européens.De nordiske landene er dem, der har de højeste fødselstal, og hvor der er de færreste tilfælde af abort (Børresen 2007:9).Maktforskjellen vil alltid være der.Problemene oppstår når prinsippet om den enkeltes individuelle religionsfrihet utvides til å bli en kollektiv frihet for religionen til å undertrykke individet.Men i synet på homoseksualitet var det to lands befolkninger som skilte seg klart.The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.Det er ikke sånn at 100 prosent av de tanzanianske kvinnene jeg har snakket med støtter opp om dette.Jeg har sett på den volden som er akseptert.Han hadde allerede da markert seg som opponent mot kommunismen i sitt hjemland, og som pave ble han for mange en av de store frontfigurene i kampen mot de undertrykkende regimene i Sentral- og Øst-Europa frem til Berlinmurens fall i 1989.Hvilke utfordringer står EU overfor i møtet med nasjonalstatlige og overstatlige religiøse regimer og doktriner som bryter med prinsippet om kvinners rettigheter?Referanser Abdullah, Yasmin (1996 The Holy See at United Nations Conferences: State or Church?Man må se på meningen bak volden, hva den brukes til, hva den opprettholder.Dersom kjønn ikke har noe med biologi å gjøre, som Skartveit ser ut til å mene, hvor kommer kjønn fra, og hvordan vet man om man er mann eller kvinne?De er begge kontradiktoriske til de grunnleggende prinsippene i de universelle menneskerettighetene, og i følge en rapport fra et nettverk av uavhengige eksperter innen EU, er det viktig at EU som organisasjon og i forhold til sine medlemsstater, motarbeider alle former for konkordater som gjennom.Uskrevne normer om kjønn preger også forholdet mellom menn og kvinner i Norge, påpeker Jakobsen.BBC News (2005 Muslims in Europe: Country Guide.Skartveit definerer transperson som person hvis psykologisk kjønn ikke stemmer overens med kjønn gitt ved fødsel.Dette illustrerer at holdningene til religion og spørsmål som tradisjonelt har vært konfliktfylte mellom religiøse og sekulære politiske krefter i Europa, kan endres.Med unntak av noen få mennesker som har forstyrrelser i kjønnsutviklinga (DSD har alle mennesker et biologisk kjønn som bestemmer vår potensielle rolle i reproduksjonen.Undersøkelsen, som er utført av Dagbladet Magasinet, viser at kvinner som har kjørt med rus, har nesten dobbelt så stor sjanse for å bli dømt til betinget fengsel og dermed slippe å sone.De siste utvidelsene av Den europeiske union (EU) har styrket den katolske og de ortodokse kirkenes innflytelse på europeisk politikk, og på en helt ny måte politisert problemstillinger knyttet til spørsmål som kvinners rettigheter, stamcelleforskning, homoseksualitet og HIV/Aids i Europa.
[L_RANDNUM-10-999]